Головна  →  Оголошення  →  24 квітня 2018

Запрошуємо підприємства Деснянського району до участі у конкурсі «Кращий експортер року»

 

З метою стимулювання розвитку експортно-орієнтованого виробництва у місті Києві, сприяння підвищенню престижу київських виробників на світовому ринку, збільшенню обсягів їхнього експорту, підвищення якості та конкурентоздатності  експортної продукції, робіт і послуг, Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за участю Київської торгово-промислової палати та Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при КМДА проводить конкурс «Кращий експортер року» (розпорядження КМДА від 07.08.2015 № 763).

Конкурс проводиться за результатами фінансово-господарської діяльності підприємств за попередній 2017-й календарний рік (далі – звітний період).

Конкурс «Кращий експортер року» включає такі номінації:

1. Кращий експортер галузі «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів» (серед малих, середніх, великих підприємств).

2. Кращий експортер галузі «Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів» (серед малих, середніх, великих підприємств).

3. Кращий експортер галузі «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність» (серед малих, середніх, великих підприємств).

4. Кращий експортер галузі «Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції» (серед малих, середніх, великих підприємств).

5.  Кращий експортер галузі «Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів» (серед малих, середніх, великих підприємств).

            6.  Кращий експортер галузі «Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції» (серед малих, середніх, великих підприємств).

7. Кращий експортер галузі «Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування» (серед малих, середніх, великих підприємств).

8. Кращий експортер галузі «Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції» (серед малих, середніх, великих підприємств).

9. Кращий експортер галузі «Виробництво електричного устаткування» (серед малих, середніх, великих підприємств).

10. Кращий експортер галузі «Виробництво машин і устаткування» (серед малих, середніх, великих підприємств).

11. Кращий експортер галузі «Виробництво автотранспортних засобів» (серед малих, середніх, великих підприємств).

Підприємства – експортери будь якої форми власності, зареєстровані у місті Києві, які здійснювали експорт товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, які бажають взяти участь в конкурсі, повинні подати до Київської торгово-промислової палати до 11 травня 2018-го року включно, такі документи:

- заявку на участь у конкурсі «Кращий експортер року» (подається у формі супровідного листа в довільній формі);

-  картку учасника конкурсу «Кращий експортер року».

Інформація, що направляється на конкурс, повинна бути завірена підписом керівника та головного бухгалтера. Надання невірних або неточних даних є підставою для їх відхилення.

Підприємства мають право направляти інші підтвердження досягнутого ними результату (копії дипломів з виставок, публікації в пресі, відгуки споживачів тощо).

Оцінка підприємств, що беруть участь у конкурсі, проводиться на підставі показників їхньої діяльності у звітному періоді за наступними критеріями:

Основні показники:

- загальний обсяг експорту у фактичних цінах у звітному році (тис. дол.США);

- темпи росту обсягу експорту у звітному році в порівнянні з роком, що передує звітному (%);

- обсяг експорту в звітному році у розрахунку на одного працюючого (тис. дол. США);

- питома вага обсягу експорту у загальному обсязі реалізації продукції в звітному році (%).

Додаткові показники:

-  інформація про нагороди міжнародних ярмарків і виставок експортної продукції, отриманих у звітному році (навести назви);

-  географія експорту у звітному році;

- наявність міжнародних сертифікатів якості та відповідності, отриманих у звітному році (навести назви).

Конкурсна комісія, яка утворена розпорядженням КМДА, визначає місця у конкурсі згідно з переліком номінацій,  на підставі проведеного Київською торгово-промисловою палатою аналізу поданих підприємствами документів.  У кожній номінації визначається один переможець (серед малих, середніх, великих підприємств).

Для переможців конкурсу у кожній номінації встановлюються наступні нагороди:

-        Диплом «Кращий експортер року»;

-        Знак «Кращий експортер року».

Нагороди планується вручати керівництвом міста 05.06.2018 року під час проведення виставки - презентації промислової продукції київських виробників «Зроблено в Києві».

Переможці конкурсу отримують право використання знаку «Кращий експортер року» для маркування продукції, а також у своїх рекламних та презентаційних матеріалах.

В разі зацікавлення щодо взяття участі у конкурсі просимо інформувати відділ економіки Деснянської РДА за тел./факс. 547-10-56 або на ел. адресу: uekdrda@ukr.net  та надіслати необхідні документи в паперовій формі до Київської торгово-промислової палати  за адресою: 01054 м. Київ-54, вул. Б. Хмельницького, 55 та в електронній формі (скан-копії оригіналів документів) на e-mail:  belikov@kcci.org.ua. Контактний тел.:(044) 482-04-40.

Картка учасника конкурсу "Кращий експортер року" (2018)

  

ПОВНА НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА, офіційна адреса, тел., email, website.

 

Керівник підприємства (П.І.Б., посада)

 

Середньооблікова чисельність працівників у звітному році

 

Номенклатура експортної продукції в звітному році (із зазначенням фізичного обсягу та вартості за кожною позицією (тис дол США))

1)

2)

3) …

Загальний обсяг реалізації продукції у звітному році (тис дол США)

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ:

Загальний обсяг експорту у фактичних цінах у звітному році (тис дол США)

 

Темп росту обсягу експорту у звітному році в порівнянні з роком, що передує звітному (%)

 

Обсяг експорту в звітному році у розрахунку на одного працюючого (тис дол США)

 

Питома вага обсягу експорту у загальному обсязі реалізації продукції в звітному році (%)

 

ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ:

Інформація про нагороди міжнародних ярмарків і виставок експортної продукції, отриманих у звітному році (навести назви)

 

Географія експорту у звітному році (навести країни)

 

Наявність міжнародних сертифікатів якості та відповідності, отриманих у звітному році (навести назви)

 

 

Картку заповнив___________________      тел._______________________

 

Повноту і достовірність даних підтверджую

 

Керівник_____________________________________________________ ____________________

                                             (П.І.Б., посада)                                      Підпис

Головний бухгалтер___________________________________________ ____________________

                                                           (П.І.Б.)                                                  Підпис

 

                                                                                                     

Перейти до спискуВерсiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
(096) 588-11-88, (044) 515-77-75

Підписка на новини від Деснянської РДА