Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління культури  →  Законодавча база галузі культури
 1. Про культуру
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність
 3. Про охорону культурної спадщини
 4. Про музеї та музейну справу
 5. Про бібліотеки і бібліотечну справу
 6. Про охорону археологічної спадщини
 7. Про театри і театральну справу
 8. Про кінематографію
 9. Про народні художні промисли
 10. Про професійних творчих працівників та творчі спілки
 11. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки
 12. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
 13. Про театри і театральну справу
 14. Про професійних творчих працівників та творчі спілки
 15. Про гастрольні заходи в Україні
 16. Про засади державної мовної політики
 17. Про бібліотеки і бібліотечну справу
 18. Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури
 19. Про нормативи забезпечення населення клубними закладами
 20. Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів
 21. Про затвердження Положення про Музейний фонд України
 22. Указ Президента України «Про День пам’яток історії та культури»
 23. Постанова КМУ «Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією»
 24. Постанова КМУ «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України»
 25. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним»
 26. Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника»
 27. Постанова КМУ «Про затвердження Методики грошової оцінки пам’яток»
 28. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»
 29. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам’ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України».
 30. Постанова КМУ «Про умови передачі культових будівель – визначних пам’яток архітектури релігійним організаціям».
 31. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини».
 32. Постанова КМУ «Про використання культових споруд – визначних пам’яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям».
 33. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА  від 20 червня 2000 р. № 984“Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)культурних цінностей з території України”
 34. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П ОСТАНОВА від 26 серпня 2003 р. № 1343“Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностейта розмірів плати за її проведення”
 35. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  ПОСТАНОВА від 25 листопада 2015 р. № 963“Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання”
 36. Наказ Міністерства культури України від 14.04.2014 № 210 «Про затвердження зразків заяв щодо видачі,переоформлення, видачі дубліката, анулювання свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення)культурних цінностей з території України та повідомлення про відмову в його видачі”
 37. НАКАЗ Міністерства культури і мистецтв України від 22.04.2002 №258
  “Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезеннякультурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України”
 38. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ 13 ТРАВНЯ 2013 № 402 ПРО УТВОРЕННЯЕКСПЕРТНО-ФОНДОВОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРЕДАЧІ ВИЛУЧЕНИХ АБОКОНФІСКОВАНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ, ОБЕРНЕНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ В ДОХІД ДЕРЖАВИ
 39. Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2004 року№ 517/885 “Про оперативний обмін інформацією щодо культурних цінностей, оголошених у національнийта міжнародний розшук”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1484/10083
 40. Наказ Міністерства культури і туризму України від 20 серпня 2008 року № 37 “Про затвердження Перелікутоварів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Міністерством культури України видається свідоцтвона право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України”, зареєстрований уМіністерстві юстиції України 11 вересня 2008 року за № 835/15526 :
 41. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24 вересня 2003 року № 595 “Про затвердження зразківпаспортів на смичкові музичні інструменти і смички та переліку державних установ, яким надається правопроведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків”, зареєстрований Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2003 року за № 920/8241 
 42. Наказ Міністерства культури України від 11 вересня 2014 року № 744 “Про затвердження Перелікудержавних установ, закладів культури, інших організацій, яким надаєтьсяправо проведеннядержавної експертизи культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиціїУкраїни 25 вересня 2014 року за № 1168/25945 
 43. Наказ Міністерства культури України від 08.02.2016 № 36 “Про внесення змін доПереліку державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається правопроведення державної експертизи культурних цінностей”
 44. Наказ Міністерства культури України від 03 вересня 2013 року № 819 “Про затвердження форм та порядків ведення реєстрів культурних цінностей”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України05 листопада 2013 року за № 1879/24411
 45.  Наказ Міністерства культури України від 27.05.2016 № 368 “Про визнання такими, що втратиличинність деяких наказів”
 46. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 30.11.2016 № 1122 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНУ ДОДАТКИ 6 І 17 ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 17 ЛИПНЯ 2014 РОКУ № 562”
 47. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 31.03.2017 № 267 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКИМНАДАЄТЬСЯ ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»
 48. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ВІД 06.10.2017 № 1006 «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНДО ПЕРЕЛІКУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ, ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКИМНАДАЄТЬСЯ ПРАВО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ»
 49. Наказ Міністерства культури України від 27.06.2017 № 555 «Про затвердження зразків бланківпаспортів на смичковий музичний інструмент і смичок»
 50.  Наказ Міністерства культури України від 03.10.2017 №  988 “Про внесення змін до складуЕкспертно-фондової ради з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованихкультурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави”
 51. Наказ Міністерства культури України від 06.10.2017 № 1005 «Про затвердження Положення проЕкспертно-фондову раду з питань безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурнихцінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави»
 52. Наказ Мінкультури від 14.06.18 №553 “Про внесення змін до наказу Міністерства культури Українивід 17 липня 2014 року № 562”
 53. Що чекає на порушників бюджетного законодавства 
 54. Постанова КМУ «Про затвердження Списку історичних населених місць України».
Версiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
Телефон: 546-08-39
(понеділок: з 08:00 - до 17:00,
п'ятниця з 08:00 - до 15:45).

електронна адреса: [email protected]

Підписка на новини від Деснянської РДА