Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління праці та соціального захисту населення

Начальник Управління – Філоненко Анастасія Володимирівна

Адреса (юридична): вул. Закревського, 87 Д, м. Київ, 02232

(фактична з питань субсидій): просп. Маяковського, 15, м. Київ

Е-пошта:   upsz_desnrda@kmda.gov.ua

Тел./факс: (044) 530-16-16

Телефони «Гарячих ліній»:

(044) 530-42-22; 530-90-74 - консультації та запис громадян на прийом для призначення усіх видів допомог;

(044) 545-14-14; 515-25-97 - з питань призначення субсидій 

Розклад роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45

 (обідня перерва з 13.00 до 13.45)

Графік прийому громадян начальником Управління: щосереди 09.00-13.00

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УПРАВЛІННЯ

Відділ соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

та вимушених переселенців

Заступник начальника Управління –

начальник відділу – Печонкіна Лариса Володимирівна, тел. (044) 530-12-23 (каб. 16)

Основні функції відділу:

здійснює прийом документів та видає оформлені посвідчення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  веде облік видачі посвідчень;

веде облік громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вносить зміни до реєстру всіх категорій постраждалого населення від наслідків аварії на ЧАЕС  Деснянського району міста Києва;

приймає заяви та видає довідки про взяття на облік внутрішньо  переміщених осіб;

веде Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб;

приймає документи, необхідні для отримання грошової допомоги, реєструє заяву для  призначення  щомісячної  адресної  допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг у Журналі реєстрації заяв для призначення усіх видів соціальної допомоги;

здійснює перевірку правильності та повноти прийнятих документів для отримання довідки про взяття на облік та надання грошової допомоги;

здійснює оформлення особових справ вимушених переселенців;

надає необхідну консультативну та методичну допомогу з питань:

 - підготовки та надання документів для визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- порядку отримання пільг та компенсацій, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

- прав внутрішньо переміщених осіб на отримання грошової допомоги;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ з розрахунків субсидій

(фактичне місце розташування – просп. Маяковського, 15, м. Київ)

Заступник начальника Управління –

начальник відділу –  Краснова Альона Миколаївна, тел. (044) 545-14-14 (каб.5)

Основні функції відділу:

        здійснює прийом громадян з питань призначення (перерахунку) субсидій, організовує перевірку достовірності поданої громадянами інформації;

забезпечує своєчасне введення та автоматичну обробку заяв на призначення житлових субсидій;

формує запити в установи та організації для отримання даних, необхідних для призначення субсидій;

проводить перерахунок діючих субсидій у випадках зміни тарифів та норм на житлово-комунальні  послуги, зміні вартості послуг у зв’язку з їх недопоставкою;

       надає в установленому порядку відомості про термін дії призначених субсидій та розмір їх виплат громадянам і заінтересованим підприємствам, установам та організаціям;

        надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення субсидій, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

        веде особові справи та особові рахунки осіб, які одержують субсидії; 

        проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

        виконує інші повноваження відповідно до законодавства.

Організаційно-аналітичний сектор

Завідувач сектору – Сторожик Наталія Володимирівна, тел. (044) 530-16-16 (каб. 16)

Основні функції сектору:

здійснює організаційне забезпечення діяльності начальника Управління;

забезпечує контроль за виконанням протокольних доручень, напрацьованих на нарадах у начальника Управління;

забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій і скарг громадян, які надійшли на розгляд до Управління;

складає графік проведення особистих прийомів громадян та проведення прямих («гарячих») телефонних ліній керівництвом Управління;

 забезпечує здійснення діловодства в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва»;

здійснює контроль за дотриманням термінів виконання контрольних документів та звернень громадян, що конвертуються до Управління у відповідності до чинного законодавства;

організовує своєчасний розгляд працівниками структурних підрозділів Управління звернень громадян, що надійшли із КБУ «Контактний центр м. Києва» з напрямків діяльності Управління;

здійснює збір інформації для наповнення веб-сайту, щодо діяльності Управління;

бере   участь   в   організації   та проведенні Управлінням в Деснянському районі міста Києва державних, професійних та релігійних свят

        виконує інші повноваження відповідно до законодавства.

Відділ прийому громадян

 

Начальник відділу – Гірник Юлія Сергіївна, тел. (044) 530-14-30 (каб. 15)

Основні функції відділу:

здійснює прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

видає довідки про призначені (непризначені), нараховані (ненараховані)  державні допомоги, компенсаційні виплати;

здійснює попередній запис на прийом безпосередньо та по телефону, веде  реєстрацію громадян згідно макетів-графіків прийому громадян;

надає консультації громадянам, які звертаються за призначенням державної допомоги, компенсаційних виплат;

надає роз'яснення громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань, що належать до його компетенції;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог;

виконує   інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ прийняття рішень

та контролю за призначенням соціальних допомог

 

Начальник відділу – Кірєєва Алла Павлівна, тел. (044) 530-99-77 (каб. 19)

Основні функції відділу:

забезпечує призначення компенсацій фізичним особам, які отримують соціальні послуги;

забезпечує  своєчасне введення та автоматичну обробку  заяв на призначення (перерахунок) соціальних допомог, компенсацій;

здійснює перерахунок розміру соціальних допомог, компенсаційних виплат в автоматичному режимі та без звернення громадян внаслідок зміни розміру прожиткового мінімуму, рівня забезпечення прожиткового мінімуму, розміру пенсій та соціальних виплат;

здійснює моніторинг стану баз даних отримувачів соціальних допомог, компенсацій;

  опрацьовує паперові особові справи, перевіряє правильність проведення розрахунків та їх відповідність  вимогам чинних нормативно-правових актів;

  проводить звірку отриманої інформації  з Державної фіскальної служби України з особовими справами;

 виконує   інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ по взаємодії з організаціями,

які надають соціальні послуги

Начальник відділу – Гриценко Оксана Володимирівна, тел. (044) 530-15-51

(каб. 18)

Основні функції відділу:

          проводить обстеження матеріально – побутових умов проживання/перебування заявника (за його згодою) з метою визначення факту проживання, складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім’ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;

складає акти обстеження матеріально – побутових умов проживання сім'ї з урахуванням положень Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат особам, які звертаються за їх призначенням;  

здійснює вибіркові перевірки доцільності призначення державної соціальної допомоги, своєчасності перерахування коштів та цільового їх використання, та матеріальних цінностей, передбачених для цих цілей;

готує пропозиції щодо припинення надання державної соціальної допомоги, позбавлення права на продовження строку її надання, зменшення розміру допомоги у випадках, передбачених законодавством;

надає фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення державної соціальної допомоги;

здійснює роботу з виявлення та сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.         

Відділ по виконанню регіональної програми «Турбота»

та роботи з учасниками АТО

 

Начальник відділу – Березовська Юлія Володимирівна, тел. (044) 530-15-45

(каб. 6)

Основні функції відділу:

здійснює прийом громадян та формує особові справи отримувачів матеріальної допомоги по програмі «Турбота»  в електронному  вигляді;

здійснює призначення щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на  оплату  житлово-комунальних послу  киянам – учасникам АТО членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції;

 формує особові справи та документи на розгляд комісії з питань надання матеріальної допомоги по програмі «Турбота» малозабезпеченим сім’ям при Управлінні;

здійснює прийом громадян з питань призначення грошової компенсації для отримання членам сім’ї загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також  інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов;

готує документи та подання до комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ у справах осіб з інвалідністю, ветеранів

та інших пільгових категорій

 

Начальник відділу – Венгер Наталія Григорівна, тел. (044) 530-13-31

(каб. 6)

Основні функції відділу:

здійснює облік інвалідів, дітей-інвалідів, дітей до 18 років та інших категорій населення, які потребують за висновком ЛКК або індивідуальної програми  реабілітації забезпечення протезно-ортопедичними виробами, та технічними засобами реабілітації;

        видає направлення на виготовлення протезно-ортопедичних   виробів та інших технічних засобів реабілітації;

        забезпечує видачу засобів реабілітації (палиці, милиці);

        здійснює видачу  інвалідам по зору та слуху спеціальних засобів для орієнтування, спілкування та обміну інформацією за наявністю зазначених засобів;

        видає направлення інвалідам та дітям-інвалідам на транспортну МСЕК через комісію ЛКК для забезпечення автомобілями безкоштовно або на пільгових умовах;

        визначає на підставі відповідних документів статуси «Член сім′ї загиблого (померлого) ветерана війни», «Інваліда війни», «Учасника війни», «Ветерана праці», «Жертви нацистських переслідувань» та здійснює видачу відповідних посвідчень;

        видає   листи-талони на пільговий проїзд ветеранам війни;

        приймає документи для влаштування інвалідів, осіб похилого віку,  дітей-інвалідів до інтернатних установ, направляє до Департаменту соціальної політики  особову справу для розгляду та взяття на облік;

        здійснює прийом заяв від одиноких непрацездатних громадян для надання соціальних послуг структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування населення в Деснянському районні міста Києва та надсилає заяви та медичні висновки одиноких громадян до територіального центру;

        здійснює роботу по обліку, розподілу та видачі путівок на санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, праці та інвалідів загального захворювання, учасників антитерористичної операції (далі-АТО) та дітей киян-учасників АТО віком  до 7 років;

  надає направлення на проходження психологічної реабілітації учасникам АТО, які мають статус учасника війни, учасника бойових дій, інваліда війни;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

 

Відділ контролю за призначенням пенсій

Начальник відділу – Зданєвич Людмила Григорівна, тел. (044) 530-15-45 (каб. 7)

Основні функції відділу:

здійснює перевірки перерахунків пенсій проведених органами Пенсійного фонду України згідно з чинним законодавством України;

надає консультації і роз’яснення, щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення;      

перевіряє наявність документів, на підставі яких призначаються (припиняються) державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам;

видає направлення на безоплатну юридичну допомогу до «Центру правової допомоги киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах»;

здійснює призначення та виплату державної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Відділ праці та соціально-трудових відносин

Начальник відділу – Лисак Алла Миколаївна, тел. (044) 530-13-32 (каб. 21)

Основні функції відділу:

забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, вирішення колективних трудових спорів; здійснює повідомну реєстрацію  колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

забезпечує внесення  інформації  шляхом дистанційного доступу до інформаційної системи «Єдиний дозвільний центр в  м. Києві» щодо надання населенню району соціальних та адміністративної послуг в межах компетенції Управління;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

здійснює та організовує роботу по забезпеченню, в межах своїх повноважень, реалізації державної політики у сфері оплати праці та державних гарантій, зокрема мінімальної заробітної плати для підприємств усіх форм власності і господарств району;

здійснює обстеження  підприємств, установ та організацій району у частині дотримання законодавства про працю, що належить до компетенції відділу;

виконує   інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ компенсацій

Начальник відділу – Бакал Альона Іванівна, тел. (044) 530-13-19 (каб. 24)

Основні функції відділу:

надає консультації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, стосовно права  отримання  компенсаційних виплат та допомоги певних видів;

приймає заяви та інші документи, на підставі яких призначаються (припиняються)  компенсаційні виплати та  допомоги певних видів;

видає довідки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, про призначені (непризначені), нараховані (ненараховані)  компенсаційні виплати та допомоги певних видів;

готує відповідні перерахунки, довідкові матеріали з питань щодо призначення компенсаційних виплат та допомоги певних видів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до судових рішень;

виконує   інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ по прийому та контролю справ

( фактичне місце розташування – просп. Маяковського, 15, м. Київ)

Начальник відділу – Качан Галина Миколаївна, тел. (044) 545-14-05 (каб. 6)

Основні функції відділу:

надає консультації громадянам, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності з питань прийому документів для призначення житлових субсидій;

приймає заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, інші документи, на підставі яких призначаються (припиняються) житлові субсидії;

надає у встановленому порядку повідомлення про призначення житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг;

формує запити одержувачів житлових субсидій до органів Державної фіскальної служби, органів Пенсійного фонду України та до організацій, що надають житлово-комунальні послуги;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Відділ розрахунків за надані пільги

( фактичне місце розташування – просп. Маяковського, 15, м. Київ)

Начальник відділу – Хомутова Алла Анатоліївна, тел. (044) 546-17-65 (каб. 2)

Основні функції відділу:

забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення шляхом відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, компенсаційних виплат підприємствам, організаціям та установам району на яких працюють громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та виплат підприємствам, організаціям, установам району середнього заробітку працівникам призваним на військову службу, виплат соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

 здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для відшкодування населенню пільг на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, відшкодування компенсаційних виплат підприємствам, організаціям та установам району на яких працюють громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодування компенсаційних виплат підприємствам, організаціям та установам району середнього заробітку працівникам призваним на військову службу та виплат соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів;

організовує прийом документів від громадян, які мають право на проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право;

готує документи на комісію з розгляду питань щодо проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право;

готує довідки пільговим категоріям населення;

здійснює вибірку громадян, які мають право на пільги з врахуванням доходу за допомогою інформаційно-пошукової системи та направляє запити до Державної фіскальної служби;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ персоніфікованого обліку пільговиків

( фактичне місце розташування – просп. Маяковського, 15, м. Київ)

Начальник відділу – Поліщук Марина Миколаївна, тел. (044) 515-81-67 (каб. 9)

Основні функції відділу:

          формує та підтримує в актуальному стані бази даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі – ЄДАРП); 

          організовує збір, систематизацію і зберігання інформації про фізичних осіб, які мають право на пільги відповідно до законів України;

          веде електронні особові справи осіб, які мають право на пільги, та забезпечує створення ЄДАРП, наповнення його необхідною інформацією та підтримку в актуальному стані;

приймає довідки про доходи громадян та вносить зазначені в них відомості до ЄДАРП для нарахування пільги відповідно до сукупного доходу;

видає довідки про зняття з обліку пільговиків у разі зміни місця їх реєстрації або за їх власним бажанням;

видає довідки громадянам у яких сукупний дохід не перевищує податкову соціальну пільгу за вимогою;

видає довідки дітям війни згідно чинного законодавства;

активація соціального додатку «Картка киянина» громадян, які мають право на отримання пільг, доплат, допомог, компенсацій відповідно до законодавства України;

 передає базу даних ЄДАРП до центрального сховища;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Сектор опіки та піклування

(фактичне місце розташування – просп. Маяковського, 29, м. Київ)

Завідувач сектору – Петренко Галина Василівна, тел. (044) 546-98-24 (каб. 140)

 Прийом громадян: вівторок з 14.00 до 18.00; п’ятниця з 9.00 до 13.00.

Основні функції сектору:

забезпечує виконання Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією функцій Органу опіки та піклування щодо повнолітніх осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням;

представляє інтереси Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, як Органу опіки та піклування, в усіх судах, що входять до системи судів загальної юрисдикції, а також спеціалізованих судах усіх ланок та інстанцій, а також в усіх органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

забезпечує надання консультативно-правової допомоги з питань встановлення опіки чи піклування, захисту особистих та майнових прав недієздатних чи обмежено дієздатних осіб;

забезпечує підготовку та подання матеріалів на розгляд засідань опікунської ради при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, вирішує організаційні питання проведення засідань;

ініціює звільнення у судовому порядку від обов’язків опікунів, піклувальників над повнолітніми особами, у разі невиконання ними своїх обов’язків;

готує погодження на зняття з реєстрації місця проживання осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням, у разі направлення їх на державне утримання до інтернатних закладів;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ моніторингу вирішення соціально-економічних проблем

Начальник відділу – Мінко Ірина Петрівна, тел. (044) 530-13-34

Основні функції відділу:

організовує  роботу  на рівнях здійснення моніторингу з питань вирішення соціально-економічних проблем, що належать  до сфери діяльності Управління;

          узагальнює  пропозиції  до розробки районних цільових програм щодо вирішення соціально-економічних проблем, надає пропозиції щодо їх удосконалення  в межах компетенції відділу;

формує плани роботи Управління (річні, квартальні, місячні) та складає відповідні звіти (річні, квартальні, місячні);

формує  план найважливіших заходів Управління, які потребують висвітлення, а також заходів, у яких передбачена участь громадськості та засобів масової інформації (місячні, щотижневі) та складання відповідних звітів (місячні, щотижневі);

формує орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю  в  Управлінні;

складає звіт про виконання орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю  в  Управлінні (річна, піврічна);

забезпечує доступ до публічної інформації, здійснює організаційні заходи щодо наповнення  контенту  офіційного веб-сайту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації з питань, які належать до статутних повноважень Управління;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства України.

Відділ автоматизації систем управління (АСУ)

Начальник відділу – Колосков Дмитро Юрійович, тел. (044) 530-16-61 (каб. 17)

Основні функції відділу:

впроваджує заходи по забезпеченню відділів Управління загальнодоступними та спеціалізованими програмними продуктами;

забезпечує належне технічне обслуговування та раціональну експлуатацію комп'ютерних мереж, обладнання;

виконує функції адміністратора локальної обчислювальної мережі Управління;

конвертує бази даних з подальшою передачею їх до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації;

забезпечує безперервний технологічний процес обробки документації на базі комп’ютерних технологій;

проводить роботи з забезпечення захисту інформації при роботі на персональних комп’ютерах та в локальній обчислювальній мережі;

здійснює електронний зв’язок з автоматизованим відділом та передає електронну пошту Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Сектор юридичного забезпечення

Завідувач сектору – Шульга Юлія Анатоліївна, тел. 530-13-34 (каб. 25)

Основні функції сектору:

організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у соціальній сфері, правильного застосування законодавства у представленні інтересів Управління в судах;

           організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (угод), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів Управління;

          аналізує матеріали, що надійшли від контролюючих і правоохоронних органів, складає відповідну звітність, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Управління, вносить їх на розгляд начальнику Управління;

          організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

          представляє у встановленому порядку інтереси Управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у сфері соціального забезпечення, готує необхідні документи;

          виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник відділу – головний бухгалтер – Скибюк Людмила Миколаївна,

тел. 532-26-42 (каб.22)

Основні функції відділу:

забезпечує одержання в установлені строки від підвідомчих установ та громадських організацій проектів прогнозних показників, розрахунків;

забезпечує економічне планування відповідно до потреб Управління;

здійснює контроль за правильним та економічним використанням бюджетних коштів;

складає розрахунки потреб в асигнуваннях Управління;

складає зведені кошториси та кошториси витрат на утримання Управління;

готує бюджетні запити, а також обґрунтування розрахунків до них;

забезпечує внесення змін до кошторисів управління та зведених кошторисів;

проводить економічний аналіз діяльності підвідомчих установ;

доводить лімітні довідки до підвідомчих установ та громадських організацій;

веде облік фінансування та контроль за виконанням планових показників;

виконує інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

Відділ управління персоналом

Начальник відділу  – Касьяненко-Серпутько Валентина Володимирівна,

тел. 530-39-43 (каб.13)

Основні функції відділу:

реалізує державну політику з питань управління персоналом в Управлінні;

забезпечує здійснення начальником Управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

забезпечує організаційний розвиток Управління;

здійснює добір персоналу Управління;

забезпечує прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту;

проводить документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

В.о. головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції – Курілов Ігор Григорович, тел. 530-13-34 (каб. 25)

Основні функції відділу:

Готує, забезпечує та контролює за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надає методичну та консультативну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

проводить організаційну та роз’яснювальну роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

проводить перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Архівний сектор

Завідувач сектору – Дудинська Валентина Іванівна

Основні функції сектору:

        забезпечення обліку, зберігання, охорони архівних документів структурних підрозділів Управління;

        участь у складанні зведеної номенклатури справ Управління, перевірка відповідності формування документів у справи відповідно затвердженої номенклатури;

        організація проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, для подання їх на затвердження експертною комісією про виділення до знищення справ, термін зберігання яких закінчився;

        створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;

        ефективна взаємодія з підрозділами Управління, які пов’язані з діяльністю архівного сектору.

Головний спеціаліст з питань фінансового контролю та аудиту –

Невідома Світлана Петрівна, тел. 532-26-42

Інформація Управління

 

Версiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
Тел. 546-20-55
електронна адреса: gsvpo_desnrda@kmda.gov.ua

Підписка на новини від Деснянської РДА