Головна  →  ВАКАНСІЇ ДРДА  →  Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу управління персоналом Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (категорія «В»),

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

25.10.2019___ № _641-к______

 

Умови

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу управління персоналом Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (категорія «В»),

м. Київ проспект В. Маяковського, 29

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом та державної служби в апараті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, узагальнює практику роботи з персоналом та вносить пропозиції начальникові відділу щодо її вдосконалення;

2. За дорученням начальника відділу розробляє та опрацьовує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечує їх методологічну цілісність та узгодженість із законодавством України. В межах компетенції проводить первинну експертизу таких актів;

3. Відповідає за роботу пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ;

4. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад державних службовців, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

5. Організовує та забезпечує роботу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ та по формуванню дисциплінарної справи, розгляду дисциплінарного провадження;

6. Ознайомлює державних службовців в установленому порядку з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, із загальними правилами етичної поведінки державного службовця, посадовими інструкціями та іншими документами;

7. Забезпечує захист персональних даних;

8. Організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи,  разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

9. Організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи,  разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;

10. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрації, які затверджує голова райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

11. Приймає інформацію від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

12. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

13. За дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації та її структурних підрозділах;

14. Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

15. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців;

16. Здійснює планування професійного навчання державних службовців;

17. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

18. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

19. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

20. Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює в межах компетенції контроль за присвоєнням рангів державним службовцям, встановленням надбавок за вислугу років, стимулюючих виплат;

21. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

23. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади, переведення та звільнення персоналу апарату райдержадміністрації, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (з правом юридичної особи), підприємств,  установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації;

24. Формує графік відпусток персоналу райдержадміністрації та готує проект відповідного розпорядження. Забезпечує своєчасне повідомлення персоналу про їх відпустки, готує проекти розпоряджень щодо надання відпусток персоналу та веде їх облік;

25. Забезпечує укладання та розривання контрактів про проходження державної служби;

26. Виконує інші завдання відповідно до посадової інструкції

Умови оплати праці

відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

       Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС таку інформацію (особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може до 31 грудня 2019 р. подати в установленому порядку до конкурсної комісії необхідну інформацію особисто або надіслати її поштою):

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (зі змінами), в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної

служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

        Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

      Інформація приймається до 16.45 22.11.2019 року.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час і дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

 м. Київ, проспект В.Маяковського, 29,

 ІV поверх, каб.419;

 о 10 год. 00 хв.  04.12. 2019 року.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Дибкалюк Каріна Сергіївна

 546-31-89

e-mail: vup_desnrda@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем бакалавра або молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

4.

Володіння іноземною мовою

не потребує

Вимоги до компетентності

1.

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач ПК, програми пакету Windows, досвідчений користувач мережі Internet, вільне користування законодавчою базою, вміння використовувати офісну техніку

2.

Ділові якості

- вміння працювати з інформацією;

- здатність працювати в декількох проектах одночасно;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Особистісні якості

- відповідальність;

- уважність до деталей;

- вміння працювати в стресових ситуаціях;

- орієнтація на саморозвиток;

- системність і самостійність в роботі;

- наполегливість;

- креативність та ініціативність

Професійні знання

1.

Знання законодавства

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу» (зі змінами);

- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про відпустки»;

- Закон України «Про звернення громадян»;

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Закон України «Про інформацію»;

- Закон України «Про захист персональних даних»;

- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 648);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 591);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від
13 червня 2000 р. № 950» Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

- Наказ національного агентства України з питань державної служби від 03 березня

2016  року № 47, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 438/28568 «Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу»;

- Наказ національного агентства України з питань державної служби від 22 березня
2016 року № 64, зареєстрований в Міністерстві

юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697 «Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців»;

- Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 року за № 110 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників»

 

         

 

Керівник апарату                                                            Ольга МАШКІВСЬКА

Версiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
Тел. 546-20-55
електронна адреса: gsvpo_desnrda@kmda.gov.ua

Підписка на новини від Деснянської РДА