Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Директор – Цибуляк Руслана Леонтіївна.

Адреса: вул. Будищанська, 4.

Телефон: 533-72-51.

Е-пошта: tc2603@kmda.gov.ua.

Розклад роботи: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45

(обідня перерва з 13.00 по 13.45).

Графік прийому громадян: понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця з 9.00 до 16.45

(обідня перерва з 13.00 до 13.45).

Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва (далі – Територіальний центр) є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація.

Територіальний центр надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання та в умовах денного перебування.

На отримання соціальних послуг в Територіальному центрі мають право:

громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;

діти з дитячим церебральним паралічем, розумово відсталі діти та діти з ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки.

 

 

Структурні підрозділи Територіального центру:

відділення соціальної допомоги вдома № 1 (масив «Троєщина»),

відділення соціальної допомоги вдома № 2 (масив «Лісовий»),

відділення денного перебування,

відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги,

відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю.

Територіальний центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг:

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є  громадянами  похилого віку чи визнані  особами з інвалідністю в установленому порядку;

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Територіальний центр надає наступні соціальні послуги:

догляд вдома;

денний догляд (дітям з інвалідністю);

соціальна адаптація;

консультування;

представництво інтересів;

натуральна допомога;

транспортні;

соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітація (дітям з інвалідністю)

 

 

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву до Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації (вул. Закревського, 87-Д, тел. 530-19-19), яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі – медичний висновок), до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім’ї проживання/перебування або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Управління праці та соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) Управлінню праці та соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи Територіальному центру разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

У разі коли громадянин, який потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров’я  неспроможний самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

 

 

 

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

МАСИВУ “ТРОЄЩИНА” №1

Завідувач відділення – Зеленська Надія Іванівна.

Адреса: вул. Вікентія Беретті,18

Телефон: 546-00-57.

ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА

МАСИВУ “ЛІСОВИЙ” №2

Завідувач відділення – Жембровська Тетяна Павлівна.

Адреса: вул. Кубанської України, 26А

Телефон: 518-77-22.

Відділення соціальної допомоги вдома надає послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг: догляду вдома та представництва інтересів.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

допомогу у веденні домашнього господарства – закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, годування, доставку гарячих обідів, прибирання житла, прання, дрібний ремонт одягу;

допомогу у самообслуговуванні – допомогу у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміні натільної білизни, зміні постільної білизни, у користуванні туалетом тощо;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування – навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, зміни натільної білизни, зміни постільної білизни, у користуванні туалетом;

обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснює безоплатне в обсягах, визначених державним стандартом, надання соціальної послуги догляду вдома:

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому порядку.

Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги з догляду вдома (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України                                 від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку»:

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний  сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум  для сім’ї.

Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Територіальним центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 квітня  2005 року  № 268 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні  соціальні послуги» і затверджуються наказом директора Територіального центру.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу,  можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг в структурних підрозділах Територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством  порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього комісія з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації приймає відповідне рішення. 

ВІДДІЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АДРЕСНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ 

Завідувач відділення – Габанець Лариса Олександрівна.

Адреса: вул. Вікентія Беретті, 18.

Телефон: 515-20-18.

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги малозабезпечені громадяни, виходячи з можливостей та наявності фінансової та матеріально-технічної бази,  можуть отримати наступну натуральну допомогу:

безкоштовне гаряче харчування та продукти харчування до визначних та святкових дат, миючі засоби, засоби гігієни (памперси, пелюшки) за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам на 2019-2021 роки»;

послуги перукаря;

послуги швачки;

послуги тесляра;

засоби особистої гігієни, продукти харчування, медикаменти, одяг бувший у вжитку тощо (за наявності відповідної допомоги від благодійників).

Право на безоплатне обслуговування у відділенні мають:

громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

ВІДДІЛЕННЯ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

Завідувач відділення – Білик Тетяна Леонідівна.

Адреса: вул. Вікентія Беретті, 18.

Телефон: 515-99-62.

У відділенні денного перебування відповідно до державних стандартів надаються соціальні послуги консультування та соціальної адаптації, в т. ч. соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку»,які спрямовані на підтримку життєдіяльності і соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

В «Університеті третього віку» функціонують наступні факультети: «Культурознавство", «Здоровий спосіб життя», «Інформаційні технології», «Психологія», «Прикладні методики», «Іноземна мова/англійська».

Основними завданнями надання послуги є організація та проведення безкоштовного навчання та освітніх заходів для людей похилого віку та можливість для розширення кола спілкування та обміну досвідом. Заняття в «Університеті третього віку» проводять працівники Територіального центру, спеціалісти-волонтери та студенти вищих навчальних закладів міста Києва.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової, психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб,  організації дозвілля і відпочинку.

 

ВІДДІЛЕННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

ДЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Завідувач відділення – Соловей Тамара Василівна.

Адреса: просп. Володимира Маяковського, 10-А.

Телефон: 515-04-06.

 

Відділення забезпечує:

1) реалізацію завдань, визначених Законом України «Про соціальні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», державним стандартом денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895, та іншими нормативно-правовими актами щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на отримання соціальних та реабілітаційних послуг;

2) визначення індивідуальних потреб дітей;

3) надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям відповідно до індивідуальної програми реабілітації;

4) безпечні та належні умови для перебування і надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям;

5) харчування дітей;

6) здійснення допомоги у самообслуговуванні дітей (дотримання особистої гігієни, рухомого режиму, годування тощо);

7) формування та підтримку навичок самообслуговування;

8) організацію та проведення культурно-масових заходів;

9) перевезення дітей спеціалізованим автотранспортом до Відділення та додому.

 

У Відділенні надаються соціальні послуги денного догляду, соціальна, психологічна, педагогічна, фізична реабілітації, консультування, соціальна адаптація, транспортні послуги, медичний супровід, натуральна допомога тощо.

Діти з обмеженими функціональними можливостями, які знаходяться у відділенні на денному перебуванні, забезпечуються постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем, столовим посудом та безкоштовним харчуванням з урахуванням віку і стану здоров'я.

До відділення зараховуються діти з інвалідністю віком від 2 до 18 років з дитячим церебральним паралічем, розумовою відсталістю, ураженням центральної нервової системи з порушенням психіки, синдромом Дауна, аутизмом, а також діти віком до                2 років, які мають ризик отримати інвалідність, за наявності відповідних медичних висновків та з урахуванням пропозицій комісії з питань розгляду заяв про надання соціальних та реабілітаційних послуг при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації (далі-Комісія).

Термін перебування дітей з інвалідністю у відділенні визначається Комісією, але не менше одного року.

 

Для отримання соціальних та реабілітаційних послуг одному з батьків або законному представнику дитини необхідно подати на розгляд голові Комісії (за адресою:                               просп. Володимира Маяковського, 10А, телефон для довідок 515-04-06) наступні документи:

заяву;

копію свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 14-річного віку або паспорту дитини;

копію паспорта одного з батьків або законного представника;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

копію рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над дітьми, які цього потребують (за наявності);

індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

виписку з історії розвитку дитини (форма первинної облікової документації № 112/о «Історія розвитку дитини», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 липня 2014 року № 527);

медичну довідку про епідоточення та відсутність протипоказань щодо відвідування Відділення. Довідка дійсна протягом 3 днів від дати видачі.

Протипоказаннями для зарахування дітей до Відділення є:

гострі інфекційні захворювання;

захворювання в гострій формі;

інфекційні хвороби очей і шкіри;

туберкульоз (активні форми);

тяжкі органічні психічні розлади, шизофренія, шизотипові і маячні розлади, психопатоподібні порушення поведінки (з агресивними тенденціями), імбецильність помірно виражена та виражена, ідіотія;

епілепсія з частими генералізованими судомними нападами;

активний сифіліс;

гострі захворювання центральної нервової системи;

бацилоносійство;

інші захворювання, які потребують стаціонарного лікування.

Відрахування дитини з Відділення здійснюється відповідно до наказу директора Територіального центру за наявності однієї з таких підстав:

особова заява одного з батьків або законного представника дитини;

виявлення медичних протипоказань для отримання соціальної та реабілітаційної послуг у Відділенні;

досягнення дитиною 18 років;

у разі смерті дитини.

 

1. Розпорядження від 18.03.2016  № 135 «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва та Перелік соціальних послуг умови та порядок їх надання структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста Києва» у новій редакції

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 560 «Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18 березня 2016 року №135», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 05 листопада 2018 року за № 245/2093 щодо внесення змін до Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Деснянського району міста Києва

2. Розпорядження від  27.10.2011 № 659 Про затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації»

3. Положення «Про порядок та умови надання соціальних послуг на платній основі та послуг із встановленням диференційованої плати в Територіальному центрі»

Положення про відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю Територіального центру соціального обслуговування Деснянського району міста Києва, затверджене наказом Територіального центру від 25 жовтня 2018 року № 27

Положення про комісію з питань розгляду заяв про надання соціальних та реабілітаційних послуг при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, затверджене розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25 жовтня 2018 року № 559, зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 05 листопада 2018 року за № 244/2092

4. Розпорядження № 409 Про забезпечення безкоштовним харчуванням та продукт. наборами малозаб. громадян

6. Інформаційна картка надання соціальної послуги: Догляд вдома

7. Інформаційна картка надання соціальної послуги: Паліативний догляд

8. Інформаційна картка надання соціальної послуги: Представництво інтересів

9.  Інформаційна картка надання соціальної послуги:Соціальна адаптація (для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які досягли 18-річного віку)

10. Інформаційна картка надання соціальної послуги: Денний догляд (за дітьми з особливими потребами)

12. Тарифи на платну соціальну послугу догляду вдома, яка надається Територіальним центром соціального обслуговування Деснянського району міста Києва

Додатки

 

Версiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
Тел. 546-20-55
електронна адреса: gsvpo_desnrda@kmda.gov.ua

Підписка на новини від Деснянської РДА