Ідентифікатор корупційних ризиків щодо публічних закупівель

у Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

 

№ з/п

Назва корупційного ризику

Опис корупційного ризику

Чинник корупційного ризику

1

Необ’єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника.

 

Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв’язку зі змовою замовника та учасника процедури.

Недоброчесність посадових осіб.

 

Юридична невизначеність прав і обов’язків відповідальних посадових осіб.

 

Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу.

2

Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції

Умисне неповідомлення/несвоєчасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або в документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення  з вимогами про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника

Недоброчесність посадових осіб.

 

Відсутність/неефективність системи внутрішнього контролю.

 

 

3

Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг

Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі

Недоброчесність посадових осіб.

 

Відсутність дієвих заходів реагування на порушення.

4

Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом  умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі процедури закупівлі, неповна перевірка наявності таких підстав, а також неналежна перевірка субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

Недоброчесність посадових осіб.

 

Відсутність/неефективність системи внутрішнього контролю.

 

Неналежний розподіл функцій та концентрація повноважень з перевірки у межах одного структурного підрозділу (однієї посадової особи замовника).

5

Завищення очікуваної вартості закупівлі

Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

Дискреційні повноваження щодо розрахунку очікуваної вартості закупівлі.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.

 

 Недоброчесність посадових осіб.

6

Завищення обсягів закупівлі

Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження щодо визначення обсягів закупівлі.

 

 Відсутність систем верифікації необхідних обсягів товарів/ робіт/послуг; систем обліку матеріальних ресурсів замовника.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, концентрація повноважень у межах одного структурного підрозділу

7

Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.

 

 Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях

8

Укрупнення предмета закупівлі для мінімізації конкуренції

Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (послуг, робіт), яким відповідає лише один виробник

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

9

Закупівля непотрібних товарів

Умисне проведення закупівлі товарів/ робіт/послуг, об’єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника та конкретного постачальника Умисне проведення закупівлі надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

10

Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

Нечітке, розмивчасте визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції.

 Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників.

 Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових).

 

 Надання неповних, умисно розпливчастих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб

Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг.

 Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

11

Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації.

 

 Недоброчесність посадових осіб.

 

Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях

12

Пом’якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації

Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження під час формування тендерної документації

13

Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

Умисне здійснення закупівлі послуг, результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, методологічні, консалтингові, рекламні та інші послуги)

Недоброчесність посадових осіб.

 

Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі

14

Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», для уникнення конкурентних та прозорих процедур

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

15

Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Неконкурентний характер процедури відбору постачальників.

 

 Відсутність внутрішнього акта (або недосконалість акта), який регулює порядок укладення прямих договорів.

 

 Дискреційні повноваження щодо вибору постачальників товарів, робіт та послуг.

 

 Особистий контакт відповідальних посадових осіб замовника та потенційного постачальника

16

Вимагання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції)

Створення умов для особистого контакту відповідальних посадових осіб замовника та потенційних постачальників шляхом вимагання подання паперових документів у складі тендерної пропозиції та зразків товару (продукції) для оцінки відповідності технічним вимогам, попри пряму заборону вимагати від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, а також всупереч нормам ч. 1 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з якою тендерна пропозиція подається виключно в електронному вигляді

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу.

 

 Можливість особистого контакту посадових осіб замовника з потенційним постачальником.

 

 Відсутність/неефективність систем внутрішнього контролю

17

Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника

Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

Відсутність у документах та внутрішніх політиках, які регулюють організацію та проведення закупівель, зокрема діяльність тендерного комітету, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена тендерного комітету (іншої особи) у разі його виникнення.

 

 Необізнаність учасників процедури закупівлі з вимогами законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

18

Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод

Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості.

 

 Зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

19

Недопостачання товарів (робіт/ послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо

Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Наявність приватного інтересу посадових осіб.

 

 Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору.

 

 Непроведення аудиту

20

Зазначення в тендерній документації та/або проекті договору умисно збільшеного строку оплати за постачання товарів, робіт або послуг; зазначення в документації права на надання авансового платежу

Замовниками встановлюється строк на оплату предмета закупівлі з формулюванням «оплата протягом _____ днів», що дає змогу маніпулювати оплатами на користь заздалегідь визначеного учасника (зокрема, можливі маніпуляції в частині виплати або невиплати авансу)

Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.

 

 Недоброчесність посадових осіб

21

Неоприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва

Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постачальником

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

22

Неоприлюдення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи

Приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель

23

Підміна предмета договору

Закупівля без проведення відкритих торгів товарів/робіт/послуг, які не передбачені переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Дискреційні повноваження посадових осіб замовника.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

24

Завищення очікуваної вартості

Здійснення закупівлі товарів за завищеною очікуваною вартістю за відсутності конкурентних торгів в умовах попередньої змови відповідальних посадових осіб замовника

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Відсутність конкурентних процедур відбору постачальників.

 

 Недостатній розподіл обов’язків з планування та організації проведення закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю

25

Неоприлюдення договору при здійсненні закупівлі

Замовник не оприлюднив укладені договори під час публікації звітів про закупівлі за процедурою COVID-19

Недоброчесність посадових осіб.

 

 Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель

26

Прийняття рішень з порушенням регламентів

Замовник не дотримується вимог чинного законодавства України, розпоряджень вищестоящих органів влади, внутрішніх розпоряджень

Недоброчесність посадових осіб.

Недостатній контроль за діями посадових осіб замовника.

Відсутність систем внутрішнього контролю.

 

 

Версiя для друку

Оперативне інформування киян

Повідом про корупцію:
(понеділок: з 08:00 - до 17:00,
п'ятниця з 08:00 - до 15:45).

електронна адреса: [email protected]